Misyon ve Vizyon

Misyon

Gelecekte artacağı düşünülen sürdürülebilirlik sorunlarına bilimsel çözüm geliştirmek, doğal süreç ve kaynakların korunmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak ve genç işsizlik sorunlarına istihdam yaratacak yeni iş kolları üretmektir.

Vizyon

Doku kültürü yöntemleriyle çoğaltım süreçlerinin önündeki üretim maliyeti engelini düşürmek, kalite ve verimi sınırlayan sorunlara pratik ve bilimsel yollar geliştirmek.