Faydalı Bilgiler

Doku kültürü yöntemini ilk bulan kimdir?

Avusturyalı Botanikçi Gottlieb Haberlandt (1854-1945) doku kültürü yöntemiyle bilimsel olarak ilk çalışan kişidir. Toshio Murashige ve Folke K. Skoog ise 1962 yılında geliştirdikleri besi ortam içeriğiyle bu alana çok önemli katkı sağlamıştır.

Doku kültürü nasıl yapılır?

Doku kültürü için steril (temiz) koşullar oluşturmak gerekir. Önce besi ortamı hazırlanıp sterilize edilir, bitkiler sterilize edilip besi ortamına yerleştirilir. Sonra da bitkiler uygun şartlarda gelişmeye bırakır.

Doku kültürü yöntemi için uygulanan sterilizasyon yöntemleri nedir?

Bu amaçla farklı sterilizasyon yöntemleri uygulanır. Doku kültürü yöntemleri için en genel kullanılan sterilizasyon yöntemleri; basınçlı sterilizasyon (otoklav), kimyasal (etanol, sodyum hipoklorit vb), ışınla (UV, gama) ve hava sterilizasyonudur (hepafiltrasyon, steril kabin)

Doku kültürü için laboratuvar gerekili midir?

Doku kültürü hobi amaçlı evde, iş yerinde de uygulanır. İlk önemli konu gözle görünmeyen mikroorganizmaların kontrolüdür Bitkiler için hazırlanan besi ortamlarının bakteri ve mantar sporları için de uygun ortamlar olduğunu unutmamak gerekir.

Ucuz doku kültürü yöntemi yapılır mı?

Ev için hobi kitleri bulunur. Otoklav amaçlı düdüklü tencere, steril kabin için glove-box’da kullanılabilir.

Doku kültürü yöntemine bir örnek veriniz?

Sürgün ucu (meristem) kültürü en yaygın doku kültürü yöntemidir. Kallus, süspansiyon, anter, ovül kültürü vb yöntemler örnek verilebilir.

Doku kültürü yöntemi neden önemlidir?

Tarımda başlangıç materyali çok önemlidir. Kalitesiz ya da uygun olmayan tohumluk mahsülün niteliğine ve niceliğine zarar verir. Doku kültürü vejetatif çoğaltım yöntemleri içerinde en güvenilir yöntemdir.

Doku kültürü farklı amaçlar için kullanılır mı?

Tohumluk materyalin çoğaltılması dışında bitki ıslahı, ilaç hammaddeleri üretimi, bitki örneklerinin ex-situ şartlarda korunması için kullanılan doku kültürü yöntemleri bulunur.

Doku kültürü yöntemiyle üretim için yatırım maliyeti nedir?

Bu sorunun çok geniş bir skalası bulunur. Çoğaltılacak bitki türüne, hedeflenen bitki sayısı, tercih edilen cihaz markaları ve ortam şartlarına göre 20 bin TL’den 20 milyon TL’ye kadar yatırım ihtiyacı doğabilir.

Doku kültürü yöntemi için hangi cihazlar / makineler gerekir?

Ticari olarak fidan satışı yapacak iseniz saf su cihazı, steril kabin, otoklav, buzdolabı, pH metre, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, stereo mikroskop, etüv, hassas terazi, alev lambası, pipet, yetiştirme kapları ve diğer laboratuvar malzemeleri bulunmalıdır. Kendinize kadar üretim yapmayı tercih ederseniz mutfak malzemeleri ile de yapabilirsiniz.

Uygulamalı eğitim ve destek için info@margeht.com adresinden bizimle irtibata geçiniz.